Kalkning av sjöar och vattendrag

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
33
Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2012. Rapporten är en sammanfattning av 2012 års kalkning, effekt-uppföljning och biologisk återställning i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som PDF-fil