Projekt Utländska Akademiker

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
58
Slutrapport av projekt utländska akademiker. Projektet arbetade för att effektivisera vägen till ett kvalificerat arbete för utländska akademiker.
Kommentar: