Handlingsplan för spetsnate, Potamogeton acutifolius, Göteborgs Stad

Löpnummer:
2013:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
58
Handlingsplan för bevarande, utplantering och skötsel av spetsnate.
Kommentar: