Klimatanpassning i kustzonen - Tillämpning av handboken stigande vatten

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
52
Handboken stigande vatten har testats i tre kustkommuner i Sverige och Norge. Rapporten ger synpunkter på handboken och förslag på hur den skulle kunna tillämpas mer fördelaktigt.
Kommentar: