Fortsatt utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
122 + bilagor i separat dokument
Rapporten ger en bakgrund och förslag till fortsatt utveckling inom CBRNE-området. Dessutom redovisas bland annat identifierade resurser som är relevanta vid en CBRNE-händelse (händelse med farliga ämnen).
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.