Elfiske i Västra Götalands län 2012

Omslag till Elfiske i Västra Götalands län 2012
Löpnummer:
2013:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
261
Rapport innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2012. Under 2012 fiskades det 123 olika lokaler. Resultatet visar på en svag förbättring för många vattendrag jämfört med de senaste åren.
Kommentar: