Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Rapport 2013-28
Löpnummer:
2013-28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av kommunernas tillsynstaxor för miljöbalkstillsyn respektive kontroll enligt livsmedelslagen. Målet var bl.a. att få en aktuell bild av hela länet ett givet år, i detta fall 2012.
Kommentar: