Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 - 2012

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
80
Miljöövervakning av gaddsteklar 2010-2102 med färgskålar och pollinatörsslingor. Totalt 217 arter av gaddsteklar påträffades; vilket är 50 procent av den kända artstocken av gaddsteklar i länet.
Kommentar:
Finns enbart som pdf till att börja med, kommer ev att tryckas.