Social hållbarhet – årsbok om arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012

Omslag till Social hållbarhet – arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012
Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
106
En årsbok som beskriver enheten för social hållbarhets arbete under 2012
Kommentar: