Framtida extrema vattennivåer i Falkenberg – en demonstrationsmodellering

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
18
Falkenberg drabbas ibland av att Ätran svämmar över. Ändrat klimat kan ändra hur det sker. Här är en demonstrationsmo-dellering för att uppskatta framtida vattennivåer. Ger prov på hur en modellering kan se ut och faktorer att ta hänsyn till.
Kommentar: