Stinkpadda, inventering och övervakning

Löpnummer:
2013:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
48
Hällkar på 49 öar i 17 rutor inventerades efter stinkpadda sommaren 2012. 1 ny lokal hittades, men i de 5 rutor med tidigare kända fynd återfanns stinkpaddan endast i 2 rutor.
Kommentar: