Miljöövervakning av rikkärr - 2012

Löpnummer:
2013:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
26
Övervakning av 20 rikkärr inom den regionala miljöövervakningen. Samtliga rikkärr är mer eller mindre negativt påverkade och enbart två stycken hävdas genom bete.
Kommentar: