Hotade långhorningar och svartoxe i Västra Götalands län

Löpnummer:
2013:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
26
Inventering av mindre ekbock, molnfläcksbock, hasselbock och svartoxe 2012. Hasselbock hittades på flera lokaler på Kinnekulle, molnfläcksbock på Koster och mindre ekbock på den tidigare kända lokalen. Svartoxe återfanns inte.
Kommentar: