Inventering av bibagge i täkter

Löpnummer:
2013:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
32
Systematisk och riktad inventering av bibagge och vårsidenbi i 5 x 5 km-rutor i Västra Götalands län. Bibagge hittades i 19 procent av rutorna och en skattning ger att bibagge bör kunna hittas i 43 rutor i länet.
Kommentar: