Stärkt egenmakt för nyanlända - Hur underlättar vi för kvinnor, män och barn att hitta rätt i svenska samhället?

Bild på rapport 2013-13
Löpnummer:
2013:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Rapporten är en beskrivning av integrationsprojektet EFIS, Etablering av nyanlända Flyktingar genom Interkommunal och interregional Samverkan. Rapporten beskriver olika sam-verkansmodeller och utvecklingen av en webbportal för nyanlända.
Kommentar: