Helårs- eller fritidsboende - Uppföljning av detaljplaner för bostäder i norra Bohusläns kustzon

Rapport 2013:12
Löpnummer:
2013:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Attraktiva markresurser i Bohusläns kustzon tas i snabb takt i anspråk för bebyggelse. Studien undersöker hur stor andel av den tillskapade bebyggelsen som används för helårsboende.
Kommentar: