Samhällsorientering för nyanlända – Länsstyrelsernas gemensamma redovisning

Rapport 2013:11
Löpnummer:
2013:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Rapporten ger en bild av samhällsorienteringen för nyanlända invandrare i landet. Rapporten bygger på information från kommuner, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och delta-gare.
Kommentar: