Fiskräkning i Säveån 2013 - Jonsereds nedre fiskväg

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:109
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
12
Sammanställning av data från fiskräknaren i Jonsereds nedre fiskväg, Säveån
Kommentar:
Endast digital utgåva