Fiskräkning i Enningdalsälven 2013 - Mjölnerödsdammen

Rapportomslag
Löpnummer:
2013:108
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
11
Sammanställning av data från fiskräknaren i Mjölnerödsdam-men, Enningdalsälven
Kommentar:
Endast digital utgåva