Hornborgasjön och Flian

Löpnummer:
2013:106
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
36
– Redovisning av prövotidsundersökningar av fisk och kräftor 2013-12-31. Rapporten omfattar sammanställning och redovisning av nätprovfisken, elfisken och kräftprovfisken som utförts som uppföljning av restaureringen av Hornborgasjön. 
Kommentar: