Alkohol, maskulinitet, idrott och våld. Dokumentation från konferens

Rapport 2013-104
Löpnummer:
2013-104
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
12
Dokumentation från konferens den 8 november 2013 om kopplingen mellan maskulinitetsnormer, idrott, alkohol och våld, och behovet av samverkan i dessa frågor.
Kommentar:
Gratis