Droppkamerainventering och multibeammätningar av pockmarks vid Bratten

Framsida av rapporten
Löpnummer:
2013:101
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
44
Kartläggning med multibeam och inventering med dropkamera av de marina naturvärdena i pockmarks i Natura 2000-området Bratten.
Kommentar:
Finns endast som pdf