Hus med historia

Omslag till Hus med historia
Löpnummer:
2013:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
Hembygdsföreningar i Västra Götaland berättar om spännande renoveringar och unika byggnader. Här uppmärksammas några av det femtiotal byggnader som restaurerats på länets hembygdsgårdar inom bidragssatsningen Hus med historia.
Kommentar: