Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012 – kustområdet 108/109 avrinningsområde

Rapportens omslag. Niklas Wengström, Sportfiskarna
Löpnummer:
2013:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
190
Biotopkartering av vattendrag inom kustområdet 108/109 avrinningsområde.  Vattendragen är Jörlandaån, Anråse å, Porsån, Kvarnsjöbäcken, Labolbäcken, Restebäcken och Kärraån.
Kommentar: