Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012 - Göta älvs avrinningsområde

Omslag av rapporten. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna
Löpnummer:
2013:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
133
Biotopkartering av vattendrag inom Göta älvs avrinningsområden. Vattendragen är Rämneå, Svartåbäcken, Brodalsbäcken, Braserödbäcken, Stinnerödsån, Västerlandaån.
Kommentar: