Biotopkartering inom Västra Götalands län 2011-2012 – Viskans och Rolfsåns avrinningsområde

Omslag av rapporten. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna
Löpnummer:
2013:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
145
Biotopkartering av vattendrag inom Viskans och Rolfsåns avrinningsområden. De karterade vattendragen är Ekån, Skrålabäcken, Rolfsån, Sörån och Fälån.
Kommentar: