Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen

Omslag av rapporten. Bild: Tor Jäger
Löpnummer:
2013:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
28
Syftet med denna skrift är att öka kunskapen om miljökvalitetsmålen, hur de kan användas som utgångspunkt för den fysiska planeringen och för att ge inspiration för att utveckla arbetet med miljökvalitetsmålen i  den fysiska planeringen.
Kommentar: