Inventering av skaftslamkrypa, Elatine hexandra, i Västra Götalands län 2012

Omslag till rapporten
Löpnummer:
2013:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
54
Inventering av skaftslamkrypa, Elatine hexandra, i Västra Götalands län 2012. Urval av kända lokaler
Kommentar: