Handlingsplan för knölnate

Löpnummer:
2013:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
48
Handlingsplan för knölnate, Potamogeton trichoides, i Göteborgs Stad. Knölnate är en hotad vattenväxt som omfattas av ett åtgärds-program. Rapporten föreslår ett antal åtgärder för att rädda beståndet av arten.
Kommentar: