Vegetation i fem sjöar i Viskans och Ätrans vattensystem 2011

Rapport 2012:52
Löpnummer:
2012:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
89
Vegetationsundersökningar genomfördes i fem sjöar, i syfte att ta fram underlag för att bedöma status med avseende på näringsämnen och hydromorfologisk påverkan i form av vattenreglering.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.