Växtplankton i tio sjöar i Västra Götalands län

Rapport 2012:51
Löpnummer:
2012:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
53
Artsammansättning och mängd av växtplankton undersöktes i tio sjöar i Västra Götalands län, med avsikten att klassificera sjöarnas status vad gäller näring och surhet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.