Samhällsorientering för nyanlända

Rapport 2012:10
Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
55
Länsstyrelsernas gemensamma redovisning.

Rapporten ger en nulägesbild av läget inom samhällsorientering för nyanlända nationellt och tar upp goda exempel på arbete samt utvecklingsområden.
Kommentar: