Regional miljöövervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Rapport 2012:02
Löpnummer:
2012:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
40
Utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning.

Resultat av utvärdering av fem skogsområdens avrinnings-kemi inom den regionala miljöövervakningen.
Kommentar: