Projekt Lärjeån 2011

Länsstyrelsens rapport 2012:06
Löpnummer:
2012:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
17
Återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde.

Sportfiskarnas försök till återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeåns avrinningsområde genom artificiell infektion av öring.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.