Ozonmätnätet i södra Sverige

Rapport 2012:12
Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
101
Resultat för 2010.

Övervakning av marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Resultaten relaterade till landskapet och jämförda med miljömål och miljökvalitetsnormer.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.