Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok

Rapport 2012:35
Löpnummer:
2012:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
64
Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.
Kommentar: