Nätprovfiske i Västra Götalands län 2011

Rapport 2012:79
Löpnummer:
2012:79
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
73
– Biologisk effektuppföljning i försurade kalkade vatten

Sammanställning av de 14 sjöar som nätprovfiskades under 2011. Syftet med fisket var att undersöka försurade kalkade sjöar som tidigare hyst mört.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.