Nätprovfiske i Västra Götalands län 2010

Rapport 2012:78
Löpnummer:
2012:78
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
65
– Biologisk effektuppföljning i försurade okalkade vatten

Sammanställning av de 13 sjöar som nätprovfiskades under 2010. Syftet med fisket var att ge en bild av fisksamhället i försurade okalkade sjöar.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.