Modell och verklighet – Hur kan SMHI:s modell S-HYPE användas för att statusklassa vattendrag?

Rapport 2012:60
Löpnummer:
2012:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
Rapporten är ett examensarbete (30 hp) vars syfte var att undersöka hur väl SMHI:s S-HYPE-modell beräknar näringshalter i vattendrag i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.