Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet

Rapport 2012:15
Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
39
- som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljning.

Temarapport inom Krondropsnätets verksamhet. Förslag på hur mätdata och modellresultat från Krondroppsnätet och angränsande verksamhet skulle kunna utnyttjas, i högre grad än vad som görs nu, för att förbättra uppföljningen av Miljömålen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.