Länsrapport 2011 – För tillsyn av alkohol och tobak samt drogförebyggande arbete i Västra Götalands län

Löpnummer:
2012:82
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
25
Rapporten baseras på en nationell enkät om ANDT-arbetet i kommunerna, som har brutits ner på länsnivå.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.