Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga

Rapport 2012:76
Löpnummer:
2012:76
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
98
Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, Graviditet och stöd till föräldrar och barn. Forskningsstudie med intervjuer med 17 kvinnor om vad som haft betydelse för dem.

Författare: Monica Nordenfors och Ingrid Höjer
Kommentar: