Klimatanpassningsguide

Länsstyrelsens rapport 2012:03
Löpnummer:
2012:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
21
– en introduktion till klimatanpassning i Västra Götalands län.

Introduktion till ämnet klimatanpassning som ger en överblick över det framtida klimatet i länet, vilka konsekvenser det får och vad som krävs av anpassningsarbetet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.