Klimatanpassning Viskan

Rapport 2012:55
Löpnummer:
2012:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
46
I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

Projektet har sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.