Inventering av signalkräftor i Vänern 2010

Rapport 2012:43
Löpnummer:
2012:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
15
Sammanställning av kräftprov fiske på Vänern under 2010.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.