Idé och mål för utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län

Rapport 2012:08
Löpnummer:
2012:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
80
En sammanställning av länets resurser.

Rapporten innehåller en övergripande beskrivning av risker och resurser för att hantera olyckor och andra händelser med farliga ämnen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.