Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende - stöd till föräldrar och barn

Rapport 2012-69
Löpnummer:
2012:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
16
Dokumentation från regional konferens 18 oktober 2012.

Graviditet och tidigt föräldraskap. Stöd till föräldrar och barn. Forskning och praktik. Nationellt anslag av statssekreterare Ragnwi Marcelind.
Kommentar: