Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2011

Rapport 2012:20
Löpnummer:
2012:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
30
Gaddsteklar och pollinatörer har övervakats i 10 slumpade ekonomiska kartblad i Västra Götalands län med gulskålar och 500-metoden. 74 gaddsteklar varav 43 vildbin och 3 rödlistade arter noterades.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.