Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) i Nolån

Länsstyrelsens rapport 2012:07
Löpnummer:
2012:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
21
Utbredning, skyddsvärde och status 2011.

Inventering av flodpärlmusslans utbredning, skyddsvärde och status i Nolån.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.