Etableringsreformens genomslag

Rapport 2012:65
Löpnummer:
2012:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
104
Mottagande och etablering av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län 2011.

Resultatet från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns enkät-undersökning från 2011 – en kartläggning över hur länets kommuner och Arbetsförmedlingens lokala kontor arbetat med mottagande och etablering av nyanlända flyktingar.
Kommentar: